Wie zijn wij?

Buuf & Buur is bedacht en opgericht door Fritsy Muller vanuit de wens om verschillende bewoners samen te brengen door samen activiteiten te organiseren. Enerzijds omdat ze merkte dat er onder veel verschillende bewoners behoefte was aan het gemeenschapsgevoel zoals dat er vroeger was, maar dat door veranderende bewonerssamenstelling langzaam verdween. Anderzijds omdat er in de buurt geen activiteitenaanbod was voor jong en oud om elkaar te ontmoeten. Samen organiseren is niet alleen leuk en verbindend, het maakt het ook mogelijk om mee te doen, aan te haken en zelf invloed te hebben op je woonomgeving.


Ze werkte haar idee uit tot het plan een buurtkamer en jaarlijks terugkerend activiteitenprogramma te realiseren en richtte de stichting op met vier andere buurtbewoners in het bestuur.
Inmiddels heeft het bestuur vijf leden en is er een gezellige groep vrijwilligers in de buurt die Buuf & Buur tot de plek hebben gemaakt die het nu is.  Buuf & Buur werkt samen met ondernemers en creatieven uit de buurt, met gemeente, Ymere en maatschappelijke organisaties.
We nodigen elke actieve buur uit om mee te doen, als vrijwilliger of met een eigen idee!

De achtergrond

Begin 20e eeuw werd Tuindorp Nieuwendam opgezet als een echte arbeiderswijk. Ruim 100 jaar later is de samenstelling van de bewoners en hun ideeën over de wijk enorm divers geworden.

Buuf & Buur is ontstaan vanuit de wens om de bijzondere diversiteit aan Nieuwendammers te verbinden en met elkaar lokale activiteiten te organiseren op ons prachtige Purmerplein.

buuf & buur purmerplein 33

Locatie

Purmerplein 33

Een tijdje hebben wij gebruik mogen maken van de voormalige kaaswinkel op Purmerplein 20a. Inmiddels zitten wij in het prachtige hoekpand op nummer 33.

Hier vind je de Buuf & BuurT Kamer, voor én door Nieuwendammers.

Wij zijn te bereiken per mail op info@buufenbuurnieuwendam.nl

 

Vrijwilligers

Buuf & Buur is een stichting zonder winstoogmerk, die kan bestaan dankzij vrijwilligers. Wil je ook helpen? Mail ons op info@buufenbuurnieuwendam.nl.

Tuindorp Nieuwendam

Een korte geschiedenis

 

In de 16e eeuw vormde zich aan de Nieuwendammerdijk een dorpje vol handel, nijverheid, scheepvaart en visserij. Na een aantal dijkdoorbraken en een verwoestende brand werd in 1915 begonnen aan de bouw van Tuindorp Nieuwendam; een wijk met betaalbare woningen voor arbeidersgezinnen. Door een watersnoodramp en de gestegen bouwkosten na de Eerste Wereldoorlog was de wijk pas in 1934 gereed. Na de Tweede Wereldoorlog werden aan de westkant nog meer huizen gebouwd, waaronder de duplexwoningen aan het Enkhuizerplein.

 

Vooral de afgelopen jaren werd het prachtige Tuindorp Nieuwendam enorm populair en groeide het aantal bewoners naar 3.535, verdeeld over 1842 woningen. Het verloop in Nieuwendam is erg laag en zo’n driekwart van de bewoners is geboren en getogen in Amsterdam.

 

De samenstelling van de bewoners is enorm veranderd, waardoor het al lang geen arbeiderswijk meer is. Wat wel is gebleven, is het unieke karakter van onze wijk. Met z’n typische huizen, de prachtige dijk, de pittoreske haven en de vele natuur is en blijft Nieuwendam de mooiste wijk van Amsterdam.